Parafia

Parafia Św. Ojca Pio należy do najmłodszych w Poznaniu i Archidiecezji Poznańskiej.

Parafia św. Ojca Pio należy do najmłodszych w Poznaniu i Archidiecezji. Ks. Arcybiskup Metropolita Poznański Stanisław Gądecki; erygował ją; 29 lutego 2004r. Obejmuje ona swym zasięgiem osiedla; Strzeszyn Grecki i Literacki. Plany powstania wspólnoty sięgają roku:1999, kiedy to na wjeździe, przy ul Literackiej stanął krzyż, który stał się pierwszym miejscem modlitwy, nabożeństw i znakiem wiary. Przy tym krzyżu została też odprawiona pierwsza Msza św., inaugurująca powstanie parafii – w święto Podwyższenia Krzyża św. 14.09.2003r. Poświęcony też został teren pod budowę przyszłego kościoła i budynków duszpasterskich. Odtąd pod krzyżem, później w blaszaku, a na Pasterkę 2003r. już w kaplicy; w niedziele sprawowane były Msze św. W dzień utworzenia parafii; kaplica, zakrystia, biuro parafialne i sala parafialna były już przygotowane, by w nich mogło toczyć się życie parafialne. Pierwszym proboszczem parafii został ks. Andrzej Herkt, a liczyła ona wtedy: 2700 wiernych. Już 18.08.2004r., po otrzymaniu pozwolenia na budowę, rozpoczęliśmy budowę kościoła, którego projekt wybrali parafianie. Ten wielki trud budowy świątyni i budynków duszpasterskich parafianie podjęli z wielkim zaangażowaniem, poświęceniem i sercem. Tak więc na efekty nie trzeba było długo czekać. Kościół i dom parafialny rosły w oczach. Wmurowanie kamieni węgielnych miało miejsce w dniu 31 maja 2005r. Zaś pierwszą Mszę św. już pod dachem sprawowaliśmy w kościele już 16 grudnia 2007r.
Z biegiem lat wspólnota powiększała się; szczególnie przybyło nam wiernych w latach; 2009/10, kiedy to powstało osiedle wojskowe. We wrześniu 2008r., rozpoczął w parafii posługę pierwszy wikariusz; ks. Paweł Froelich. Drugim wikariuszem został ks. Mikołaj Konarski, który pracował przez rok. Obecnie od września 2014r., posługę wikariusza pełni ks. Tomasz Matuszak pochodzący ze Środy Wielkopolskiej. Kolejnym wikariuszem naszej parafii został 25.08.2017r., ks.Jarosław Trojan pochodzący z Bojanowa, a ostatnie lata pracował w parafii MB Fatimskiej w Koziegłowach.
Parafia rozwija się duchowo i materialnie. Wykańczamy wspólnie dom parafialny i kościół. W Nadzwyczajnym Roku Jubileuszu Miłosierdzia cieszyliśmy się od 8 grudnia 2015r., do 20 listopada 2016r. przywilejem Drzwi świętych w naszym kościele. Doczekaliśmy się niezwykłej uroczystości, jaką było Uroczyste Poświęcenia kościoła, którego dokonał JE Ks. Arcybskup Stanisław Gądecki Metropolita Poznański w dniu; 25 września 2016r. W tej chwili ubogacamy ścianę ołtarzową, przybyło nam nowe tabernakulum a kompozycja z płaskorzeźbą św. Ojca Pio na tle podświetlanego kamienia (onyksu) dodała blasku całemu kościołowi. Powstała kapliczka Matki Bożej Fatimskiej, którą poświęciliśmy w stulecie Objawień – 13 maja 2017r. Z racji znieważenia figury Matki Bożej dokończyliśmy budowę kapliczkę i zabezpieczoną figurę poświęciliśmy na nowo 13 września 2017r.